Night 1 – Tuesday Dec 16

Night 2  – Wednesday Dec 17

Night 3 – Thurs Night Dec 18

Night 4 – Friday Night  Dec 19

Night 5  – Saturday Night  Dec 20

Night 6  – Sunday Night Dec 21

Night 7 – Monday Night Dec 22

Night 8  – Tuesday Night Dec 23